NUL20 nieuws

Pagina's

21.09

Woningstichting Ouder-Amstel naar Eigen Haard

21.09

Verlies voor Stadgenoot

Stadgenoot heeft vorig jaar 88,5 miljoen euro verlies geleden, zo blijkt uit het jaarverslag over 2008. Het verlies is het gevolg van afnemende waarde van het vastgoed, afwaardering van...

21.09

 Rochdale verder met seniorenwoningen Spanje

21.09

Subsidie voor particuliere monumenten

21.09

 Woningbouw bij station Lelylaan

Van der Looy Projectmanagement realiseert een woongebouw met 210 appartementen en een viersterrenhotel aan de oostkant van station Lelylaan. De ontwikkelaar heeft daarover een overeenkomst gesloten met stadsdeel Slotervaart. Start bouw is...

21.09

Centraal verkoopkantoor op IJburg

Corporaties en ontwikkelaars op IJburg openen weer een gezamenlijk verkoopkantoor voor nieuwbouwwoningen. Dat heeft woonstichting De Key bekendgemaakt bij de start van de bouw van het complex Vrijmanseind op de oostelijke punt van het...

21.09

 Huurteam: lagere huur voor tientallen huurders

21.09

 ‘Toekomstig IJburg deels via zelfbouw’

 De volgende fase van nieuwbouwwijk IJburg moet voor de helft uit zelfbouw bestaan. Zo meent wethouder Maarten van Poelgeest. Projectbureau IJburg onderzoekt welke vormen van particulier opdrachtgeverschap haalbaar en wenselijk zijn.

21.09

Klimaatneutraal bouwen op Buiksloterham

De ontwikkelaar met het meest duurzame en klimaatneutrale plan maakt kans op een bouwkavel op het bedrijventerrein Buiksloterham in Amsterdam-Noord. In eerste instantie vraagt Amsterdam een visie op duurzaamheid. Vervolgens worden voor de vijf...

18.08

Bouw woongebouw Europa in Overhoeks gestart

Crisis of niet. In de nieuwe stadswijk Overhoeks aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam wordt gewoon doorgebouwd. Ook de...

18.08

De Rochdale One vertrekt uit Oude Houthaven

De Rochdale One, een verbouwd cruiseschip waarop een kleine 200 studenten zijn gehuisvest in de Oude Houthaven, is na 5 jaar vertrokken uit Westerpark. Gezien de (her)ontwikkelingsplannen van stadsdeel Westerpark is er geen plaats meer. Met...

13.08

Amsterdam krijgt extra subsidie voor woningbouw

De eerste 100 miljoen euro aan steunmaatregelen van het rijk voor stilgevallen woningbouwprojecten is verdeeld. Volgens Het Parool krijgt Amsterdam subsidie voor de meeste woningen. Dankzij de steun zouden onder meer twee stilgevallen...

13.08

Kijkavond starterswoningen
 

Op 2 september kunnen potentiële kopers in Amsterdam 's avonds woningen bekijken in de prijsklasse tot drie ton. Vierhonderd makelaars doen mee. Eerdere kijkdagen van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) waren altijd overdag. Dat is lastiger voor veel...

12.08

Sector wil epc-norm halen via warmtepompen en warmteterugwinning

Om nieuwbouw te laten voldoen aan de epc-norm is een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties nodig. Hoofdaannemers en installateurs verwachten veel van warmtepompen, warmteterugwininstallaties...

12.07

Vogelaar-geld laat op zich wachten

Het Parool meldt dat de Amsterdamse woningcorporaties nog geen cent hebben gekregen van het beloofde extra geld voor 'de Vogelaarwijken'. Voor 2008 gaat het om een bedrag van 19,3 miljoen euro. De geloofwaardigheid van de wijkaanpak zou volgens de...

07.07

Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

De gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars, corporaties en beleggers hebben op 6 juli een lijst met voorrangsprojecten 2009/2010 vastgesteld waarvoor zij zich gezamenlijk willen inspannen. Amsterdam kiest voor projecten die...

03.07

Proef met inkomensafhankelijke huren

Corporaties en Amsterdam beginnen binnenkort een proef waarbij de maandelijkse huurprijs afhankelijk wordt van het inkomen. Het gaat om een beperkte proef voor maximaal tweehonderd woningen per jaar. De proef is onderdeel van een landelijk project...

30.06

Stimuleringsmaatregelen energiebesparing gaan direct in

In juli 2009 gaat een aantal tijdelijke regelingen in die consumenten, eigenaren en verhuurders moet stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen in woningen en andere gebouwen. Het stimuleringspakket is volgens VROM...

26.06

Kabinet herziet Huisvestingswet

Het kabinet gaat de Huisvestingswet aanpassen. Door het verplicht stellen van een huisvestingsvergunning kan een gemeente in de toekomst controle uitoefenen op de verdeling van de voorraad goedkope woningen.

26.06

Kabinet verlaagt huurtoeslag

De ministerraad gaat de huurtoeslag 'versoberen' omdat de uitgaven stijgen als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten. De woonbond noemt de korting onacceptabel. Het gaat om een korting van 1,25 euro per maand in 2010, oplopend tot 2,85 euro...

26.06

De Key bouwt op IJburg zonder voorverkoop

De Key heeft in aanwezigheid van wethouder Van Poelgeest de laatste paal geslagen  voor het wooncomplex Vrijmanseind op IJburg. Bijzonder is dat de voorverkoop pas start in september. De meeste ontwikkelaars starten pas met de bouw als minimaal...

24.06

Nationale Hypotheekgarantie tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro

24.06

Staten Noord-Holland tegen bouw in IJmeer

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond unaniem een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin zij zich uitspreken tegen de bouw van buitendijkse woningen in het IJmeer en het Markermeer. De Staten willen dat beide meren...

24.06

Bouw woningen en winkels Oostpoort uitgesteld

De eerste publieke gebouwen zijn in Oostpoort al in gebruik, maar de bouw van de eerste 350 woningen en winkels wordt volgens Het Parool voorlopig uitgesteld. De investeerders vrezen met de nieuwe panden te blijven.

24.06

Minder sociale huurwoningen verkocht

16.06

AFWC:  te veel regels voor corporatiesector

Aanpassing van het stelsel van woningcorporaties valt niet in goede aarde bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Minister Van der Laan komt op basis van incidenten met allemaal extra regels. Die regels kunnen excessen echt niet...

16.06

Groen dak met subsidie

Stadgenoot heeft met financiële steun van de gemeente Amsterdam een groen dak aangelegd op woningen aan de Korte Koningstraat. Groene daken zijn goed voor de CO2-reductie. Daarnaast zorgen ze voor een goede waterafvoer, helpen ze overbelasting van riolen te...

16.06

Bewonersinitiatieven beloond in Dapperbuurt

Onder de noemer ‘Bewoners aan het stuur’ konden bewoners in de Dapperbuurt ideeën insturen om hun buurt te verbeteren. Er was 184.000 euro beschikbaar om ideeën uit te voeren. Een regiegroep boog zich over 52 ingediende...

16.06

Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

...

16.06

 Felder: ‘verkoop groot deel corporatiebezit’

Corporaties moeten een groot deel van hun bezit verkopen. Zo betoogde Fer Felder bij zijn afscheid als directeur van ontwikkelaar De Principaal. Het geld moet vervolgens worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. “We...

16.06

Gunstige start verkoop GetijenVeld Lente

De kredietcrisis doet niet alle nieuwbouwprojecten op dood spoor belanden. Far West heeft binnen drie maanden na start verkoop al zeventien woningen verkocht van het nieuwbouwproject GetijenVeld Lente in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer. De kopers...

15.06

Sprinklers in complex Oostenburg

12.06

Nieuwbouw Zuidoost zonder voorverkoop

Ymere is aan de Bijlmerdreef begonnen aan de bouw van de Fénicetoren nog voordat de 55 appartementen in de verkoop zijn gegaan. Volgens Ymere is er veel belangstelling voor de koopappartementen in een prijsklasse vanaf 143.000 euro. De toren van...

12.06

PvdA: alleen kopen voor eigen gebruik

Corporatiewoningen mogen voortaan alleen worden verkocht aan mensen die de woning zelf in gebruik nemen. Zo meent de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Het ‘Convenant verkoop sociale huurwoningen 2008-2016...

12.06

Aanpak stinkende poorten Slotermeer

De woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard hebben genoeg van de donkergrauwe, naar urine riekende poorten tussen de Burgemeester de Vlugtlaan en de Theodorus Dobbestraat in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer. Ontwerpstudio D.I.T. kreeg de opdracht een...

12.06

Bouw studentenwoningen onder druk

Amsterdam bouwt de komende jaren te weinig woningen voor studenten, zo verwacht wethouder Van Poelgeest. De komende drie jaar staat nog wel een groot aantal projecten op stapel, maar onzeker is of het beoogde aantal van 7600 extra woningen in de periode...

12.06

Cadiz: ‘wonen met royale buitenruimte’

12.06

Nieuwe daklozenopvang voor HVO-Querido

Ontwikkelaar Delta Forte is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot begonnen met de bouw van een dak- en thuislozenverblijf aan de Poeldijkstraat in Amsterdam-Slotervaart. De door Heren 5 Architecten ontworpen nieuwbouw omvat een complex met...

12.06

Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

12.06

Woningen in kantorenwijk Amsterdam-Zuidoost

Aan de kantorenstrook in het bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam-Zuidoost moeten de komende tien tot vijftien jaar woningen en andere voorzieningen worden toegevoegd. Zo meent wethouder Maarten van Poelgeest van grondzaken. De gemeente...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws