NUL20 Nieuws

19.04.2012
Amsterdam herschikt stedelijke vernieuwingAmsterdam concentreert de resterende gelden voor de stedelijke vernieuwing. Voortaan ligt de focus op de acht buurten die de afgelopen jaren het meest zijn achter gebleven: Slotermeer Zuidwest en Slotermeer Noordoost, De Kolenkitbuurt, IJplein/Vogelbuurt,…
19.04.2012
Amsterdam vreest voor groot woningtekort De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een groot woningtekort. Zo blijkt uit de Quickscan Woningbouw. Er is tot 2040 een vraag naar 270.000 extra woningen. Maar de komende acht jaar alleen al ontstaat een productieachterstand van bijna honderdduizend…
18.04.2012
Pilot flexibel huren in AmsterdamIn Amsterdam wordt een pilot met inkomensafhankelijke huren voorbereid. Volgens de SEV is de pilot gericht op inkomens tussen de € 29.000 en de € 43.000 en gaat om woningen met 142 of meer punten. De huren zullen liggen tussen de € 550 en € 900.…
17.04.2012
Spies: uitstel huurverhoging hogere inkomensupdate 19 aprilDe extra huurverhoging van maximaal 5 procent voor huishoudens die meer dan 43.000 euro verdienen, kan niet op de voorgenomen datum van 1 juli ingaan. Dat heeft nu ook Minister Spies definitief bevestigd. Maar volgens de minister kunnen…
16.04.2012
Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrensGezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro komen weer in aanmerking voor een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Tot dusver hanteerden de corporaties sinds de invoering begin 2011 strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Na…
16.04.2012
Alliantie biedt kluswoningen te koop aan in Nieuw-WestMet nieuwe formules proberen corporaties het aanbod aan koopwoningen te verbreden. De Alliantie biedt nu in de Staalmanpleinbuurt in kluswoningen aan vanaf 66.000 euro. De koper verplicht zich daarmee wel tot deelname aan een collectieve…
16.04.2012
Aantal verhuringen in stadsregio Amsterdam opnieuw gedaaldHet aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2011 opnieuw gedaald, zo blijkt uit de rapportage  ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2011’. Eerder publiceerde NUL20 al de voorlopige cijfers. Vorig jaar…
16.04.2012
Bottom-up stadsontwikkeling: hype of paradigmawisseling?De gebiedsontwikkeling door projectontwikkelaars en corporaties zit in het slop. Stadsbestuurders kijken daarom welwillend naar initiatieven van bewoners en particulieren. Kunnen zij het gat opvullen dat professionele bouwers achterlaten?…
13.04.2012
Inkomensgegevens scheefhuurders ten onrechte verstrektDe Belastingdienst mag geen inkomensgegevens van huurders aan verhuurders verstrekken zolang daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Zo heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitgemaakt in een zaak aangespannen door vier Amsterdamse…
06.04.2012
101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad Woningcorporatie Parteon heeft groen licht gegeven voor de versnelde bouw van 101 woningen en 16 zorgwoningen in Zaanstad. In Wormerveer start de bouw van 56 woningen en 16 zorgwoningen in het project Rietvelden Zuid. In de Zaanse Rosmolenwijk worden 45…
06.04.2012
Versoepeling aanpak scheefhurenBij de geplande extra huurverhoging voor scheefwoners in corporatiewoningen wordt het inkomen van kinderen tot 23 jaar niet meegeteld. Voorwaarde is wel dat de verdiensten onder de 13.000 euro blijven. Zo blijkt uit een nota van wijziging op het wetsvoorstel van…
04.04.2012
 Gemeente overweegt einde overeenkomst met OCPDe gemeente Amsterdam wil een doorbraak in de bouw van Oostpoort  in het hart van Amsterdam-Oost.  Zo nodig wordt aangestuurd op ontbinding van de overeenkomst met OCP, een combinatie van Bouwfonds, Ymere en Stadgenoot. Zo blijkt uit een…
02.04.2012
Henry Meijdam eerste voorzitter RliHenry M. Meijdam (50) wordt de eerste voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).De Rli is het nieuw ingestelde adviescollege van regering en parlement voor het gehele fysieke domein. De Raad voor het Landelijk Gebied, de…
02.04.2012
Ontwikkelaar stationsgebied Lelylaan aan de kant Stadsdeel Nieuw-West schuift de ontwikkelaar van stationsgebied Lelylaan aan de kant. Van der Looy Projectmanagement (LPM) geeft sinds drie jaar geen enkel perspectief op realisatie, zo zegt stadsdeelwethouder Paulus de Wilt. De bouw…
02.04.2012
Experiment Huur op Maat voorbij Het experiment met inkomensafhankelijke huren is afgelopen week gestopt. Minister Spies van Wonen heeft er geen trek in. Hiermee loopt het experiment ook voor Ymere af. Huur op Maat was een landelijk experiment, opgezet door de Stuurgroep Experimenten…
02.04.2012
Eerste Amsterdamse corporatiehuizendagZes grote Amsterdamse corporaties bundelen hun krachten. Op zaterdag 14 april openen zij de deuren van zo'n vierhonderd voormalige sociale huurwoningen. De woningen zijn te koop voor een prijs van minder dan 100.00 euro tot maximaal 250.000 euro.
30.03.2012
Het is weer Open HuizendagZaterdag 31 maart houden zo'n 56.000 huiseigenaren en makelaars weer Open Huis. Weer meer dan bij de vorige editie, aldus de organiserende NVM. Op deze dag kunnen geïnteresseerden zonder afspraak huizen bezichtigen van elf tot drie uur.
30.03.2012
Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam Rochdale sloopt haar 73 woningen in de Havenbuurt in Zaandam. De afgelopen tijd zijn verschillende scenario's onderzocht. Ingrijpende renovatie is naar de mening van de Amsterdamse woningstichting onverantwoord duur en levert onvoldoende woonkwaliteit op.
29.03.2012
Age Jonsgma (zie midden op foto) uit de Staatsliedenbuurt in Amsterdam is uitverkozen tot huurder van het jaar 2011 van Woningstichting Rochdale. Dat houdt in dat hij een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan een veilig,schone en gezonde leefomgeving in de buurt waar hij woont. Op de tweede…
29.03.2012
Kort geding om extra huurverhogingAmsterdamse huurders stappen naar de rechter vanwege de vijf procent extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan. Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Het geding dient 5 april…
21.03.2012
Minister Spies lijkt gecharmeerd de Amsterdamse pilot 'flexibel huren' te voorzien van doorstroomcontracten. Deze contractvorm komt uit de koker van D66. Daarbij krijgen nieuwe huurders in schaarstegebieden een huurcontract, waarbij ze toezeggen óf meer huur te betalen óf te verhuizen zodra…
21.03.2012
Vrees ontruiming huurwoningen ongegrondDe Duitse Pfandbriefbank AG had kunnen weten dat een groot aantal sociale huurwoningen van de gebroeders De Vries werd verhuurd. Het huurbeding kan daarom niet worden uitgeoefend, zo heeft de rechtbank in Amsterdam in kort geding geoordeeld. Een aantal…
21.03.2012
Eén op de zes Amsterdamse huurwoningen scheef verhuurd Gemiddeld één op de zes sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door een huishouden met een gezamenlijk inkomen van 43.000 euro of meer. In Zaanstad is dat bijna een op vijf. In Haarlemmermeer geldt dat voor een op de vier…
21.03.2012
Meer rechten voor bewoners bij sloop of renovatieDe rechtspositie van bewoners van Amsterdamse corporatiewoningen bij sloop of renovatie wordt verbeterd. Daartoe zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Deze afspraken hebben betrekking op het…
20.03.2012
De Langen voorzitter De Vernieuwde Stad Marien de Langen, mede-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, is gekozen als nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, platform van grootstedelijke woningcorporaties. Hij is de opvolger van Jim Schuyt, bestuursvoorzitter van De Alliantie.
14.03.2012
Nog geen woningen in Amstel III Update 22 maart. De komende jaren is er nog geen sprake van woningbouw op het door leegstand geteisterde kantoren- en bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Dat blijkt uit de eerste voorstellen voor het nieuwe bestemmingsplan. “Toch zetten…
12.03.2012
Duitse hypotheekbank wil woningen ontruimen Update 21 maart: Rechtbank: huurovereenkomsten kunnen niet nietig worden verklaard. Zorgen voor huurders voorbij. De Deutsche Pfandbriefbank AG veilt ruim honderd sociale huurwoningen van de gebroeders De Vries. Om de opbrengst flink te vergroten, is…
09.03.2012
Amsterdammers worden niet meer rijkerDe welvaartsgroei onder Amsterdammers maakt pas op de plaats. In 2011 stokte de langjarige trend van inkomensstijging. Bovendien groeide het aandeel echt lage inkomens (32,5%). Het aandeel koopwoningen nam verder toe tot 31,3 procent en dat van goedkope en…
09.03.2012
Miljoenenaanslag na ontbinding Far West Rochdale, De Key en Stadgenoot hebben samen 5,1 miljoen euro overdrachtsbelasting betaald voor de overname van de woningen van Far West. Zo hebben de corporaties bevestigd. De hoogte van de aanslag is de uitkomst van onderhandelingen met de Belastingdienst.
07.03.2012
Directe huisvesting verslaafde daklozen een succes Het Amsterdamse Discus-programma, waarin daklozen met een verslaving of psychische problemen een zelfstandige woning krijgen, is een succes. Dat blijkt uit een evaluatie van de eerste vijf jaar van Discus. Inmiddels hebben 150 daklozen met een…
07.03.2012
Kabinet schendt mogelijk privacy van huurders Update 8 maart Het kabinet heeft mogelijk de privacywetgeving geschonden omdat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders heeft doorgegeven aan verhuurders. Dit blijkt uit een advies van het advocatenbureau Kennedy Van der Laan aan de…
05.03.2012
Eerste zelfbouwgroep aan Amsterdamse Zuidas Bouwgroep Kop van Zuidas heeft de eerste collectieve zelfbouwkavel in Amsterdam in optie genomen. Aan de zuidkant van de Rivierenbuurt moet een woongebouw met dertig tot veertig appartementen verrijzen. Start bouw is voorzien volgend voorjaar. Wel zoekt…
02.03.2012
Casa 400 wordt niet gesloopt De voormalige studentenflat Casa 400 wordt niet gesloopt. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft na gesprekken met Stadsdeel Oost voor een alternatief plan gekozen. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een flat met zelfstandige studentenwoningen. Bovendien wordt…
01.03.2012
Woonbondonderzoek: huren in sociale sector fors omhoogDe huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat fors omhoog. Corporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Daarbovenop neemt bijna een derde van de corporaties in schaarstegebieden de ‘Donnerpunten…
29.02.2012
Nog 24 corporaties lopen risico's door derivaten Behalve Vestia kunnen er nog 24 woningcorporaties in financiële problemen komen als de rente verder daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Minister Spies heeft dat op 28 februari aan de Tweede Kamer…
29.02.2012
RIGO: EU-inkomensgrens slecht voor de wijkaanpakDe inkomensgrens voor sociale huurwoningen pakt op de lange termijn ongunstig uit voor de aandachtswijken. Er ontstaat in die wijken op termijn een hogere concentratie van kansarme huishoudens met laag inkomen in de wijken en het…