NUL20 nieuws

Pagina's

31.10

Almere heeft drie plannen voor groei.

De grootste groeilocatie in de metropool Amsterdam is Almere. De polderstad heeft drie groeiscenario's ontwikkeld om tussen 2010 en 2030 elke vijf jaar 15.000 nieuwe woningen te bouwen. De bouwplannen en groeiscenario's moeten uiterlijk volgend...

31.10

VROM onderzoekt transacties Rochdale


Het ministerie van VROM stelt een onderzoek in naar mogelijk verdachte transacties door de raad van bestuur van woningstichting Rochdale. Zo heeft minister Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

21.10

Invalidenwoningen leeg op IJburg

17.10

Het Parool meldt dat Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Scheefwoners gaan daardoor meer betalen. Wethouder Herrema beoogt dat tegelijkertijd huurder met een laag inkomen minder gaan betalen als ze een onevenredig groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Het...

15.10

Proper-Stok en Amvest stappen uit Europakwartier

Ymere neemt de verplichtingen van Proper-Stok, Amvest in het consortium Euroquartier over. Ymere (en de laatste participant Moes Bouw) zal nog dit jaar starten met de bouw van 300 woningen en maatschappelijke voorzieningen in Almere...

15.10

Bouw verdient hoofdrol als aanjager economie

Elco Brinkman vraagt de overheid de bouwsector in te zetten als aanjager van de Nederlandse economie. Van invoering van het lage btw-tarief...

15.10

Opknapbeurt voor 7 straten

De gemeente gaat nog in 2008 een aantal plekken in de stad beter bestraten, verlichten, meer groen aanleggen en ander...

14.10

De Woonbond, Aedes en de ministers Cramer van VROM en Vogelaar voor WWI hebben vrijdag 10 oktober hun handtekening gezet onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze...

13.10

Een ‘Silicon Valley’ van de duurzame technologie

De eerste palen voor de stad Masdar City zitten in de grond. De CO2- en energieneutrale wijk van Abu Dhabi moet een praktijkvoorbeeld maar ook een internationale broedplaats worden voor duurzame bouw en technologie.

Zie...

13.10

Huizenverkoop Amsterdam valt stil

In Amsterdam worden onder invloed van de opgelaaide kredietcrisis nauwelijks meer huizen verkocht. ''Kopers wachten af. Daardoor is de markt stilgevallen,'' zegt Pieter Joep van den Brink, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) in Het...

13.10

Studentenwoningen Noord gaan verhuizen

De 715 studentencontainers aan de Stavangerweg verhuizen waarschijnlijk naar het Zeeburgereiland en de Anthony Fokkerweg in Oud-Zuid. Dat tekent Het Parool op uit de mond van Wim de Waard van de Amsterdamse woningcorporatie De Key.

Zie...

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

24.09

Van Parkstad naar IJburg

24 gezinnen uit de Dudok-buurt in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer verhuizen over twee jaar naar blok 128 op IJburg. Om hen over te halen helemaal naar de andere kant van de stad te verkassen, werden zij door corporatie...
22.09

Verzakte panden worden attractie

Toeristen kunnen vanaf volgende week een rondleiding krijgen langs de verzakte panden aan de Vijzelgracht in Amsterdam. Excursiebureau Van Aemstel Produkties heeft de locatie opgenomen in de fietsroute 'Gluren bij de buren', maakte het maandag...

18.09

Proef met inkomensafhankelijke huurkorting

18.09

Op 9 september 2008 heeft het Gerechtshof te Amsterdam een baanbrekend vonnis uitgesproken. Het betreft een rechtszaak die woningcorporatie Ymere, bijgestaan door Tomlow advocaten, aangespannen heeft tegen een huurder die zijn woning onderverhuurde uit winstbejag...

16.09

Herrema tegen kraakverbod

De gemeente Amsterdam ziet niks in een algemeen kraakverbod. Zo heeft wethouder Tjeerd Herrema van Volkshuisvesting verklaard in reactie op een wetsvoorstel van CDA en ChristenUnie. Naar zijn mening moeten gemeenten meer mogelijkheden krijgen leegstand te...

16.09

Ymere: projectontwikkelaar voor monumenten

Ymere heeft een speciale projectontwikkelaar aangetrokken die zich gaat richten op behoud van monumenten. Irma van Leeuwen (43) zal zich vooral richten op het verwerven en (her)ontwikkelen van monumentale gebouwen. Met haar aanstelling...

16.09

Akkoord over Jeruzalem

Er is eindelijk overeenstemming over de toekomst van Tuindorp Frankendael, beter bekend als Jeruzalem, in Oost-Watergraafsmeer. In 2011 start woningcorporatie Rochdale met de sloop van 450 woningen en twee jaar later wordt een zelfde aantal grotere woningen...

16.09

Ymere promoot de Woonswitch

De inkt van het nieuwe convenant Woonruimteverdeling in de stadsregio Amsterdam is nauwelijks droog, of Ymere werkt al aan alternatieven.  Met de Woonswitch kunnen huurders snel verhuizen ongeacht hun opgebouwde woonduur. De corporatie stelt zich op als...

16.09

Energiezuinige appartementen in Buiksloterham

BAM Vastgoed en Ymere gaan in Amsterdam-Noord gezamenlijk een blok met 54 zeer energiezuinige appartementen ontwikkelen. Met het project willen beide bedrijven ervaring opdoen met woningbouw die het klimaat zo min mogelijk belast. Daarmee...

16.09

Subsidie voor groene daken binnenstad

16.09

‘Geen vergunningen voor malafide verhuurders’

Vastgoedhandelaren die stelselmatig de regels niet naleven moeten geen vergunningen meer krijgen. Zo schrijft het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in zijn jongste jaarverslag. Deze handelaren vormen volgens het meldpunt een nachtmerrie voor...

16.09

Amsterdammers welkom aan Costa Blanca

Amsterdamse senioren kunnen binnenkort ook een woning huren aan de Spaanse costa’s. Woningstichting Rochdale heeft daarover een overeenkomst gesloten met de Spaanse vastgoedontwikkelaar United Momentum Group. De helft van een complex van 240...

16.09

Galerijen De Banne na renovatie instabiel

De stabiliteit van galerijen en balkons van honderd flatwoningen aan de Lichterstraat in de wijk De Banne in Amsterdam-Noord is door boorfouten aangetast. Zo blijkt uit technisch onderzoek door woningeigenaar Rochdale. Nog dit najaar zoekt de...

16.09

Woning dicht na drugsvondst

Burgemeester Cohen heeft voor het eerst een Amsterdamse woning gesloten. De sluiting geldt voor een periode van drie maanden. Cohen kwam eind juli tot zijn actie na de vondst van ruim vierhonderd kilo hennep met een straatwaarde van rond de 1,5 miljoen euro....

16.09

Drie corporaties verder met Almere Hout Noord

De woningcorporaties Ymere, Vestia en Stadgenoot mogen hun visie op de ontwikkeling van Almere Hout Noord verder uitwerken. Zo heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van Pieter Winsemius uitgemaakt.

16.09

‘Warmtewet bedreigt uitrol stadsverwarming’

De nieuwe Warmtewet verbiedt gemeenten regels op te stellen voor de productie en levering van warmte. Wethouder Maarten van Poelgeest vreest dat Amsterdam daardoor de aanleg van stadsverwarming niet langer verplicht kan opleggen. Daarover...

16.09

Eerste bewoners Scala in Bos en Lommer

16.09

Balkon of terras verplicht

Iedere Nederlandse nieuwbouwwoning moet voortaan van balkon, terras of tuin worden voorzien. Bouwen zonder buitenruimte is er niet meer bij. De Rijksoverheid heeft daartoe het Bouwbesluit aangepast.

16.09

Ankie Verlaan voorzitter AFWC

Mevrouw drs. Ankie Verlaan is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Zij volgt Dick Schuiling op die na twee zittingstermijnen statutair is afgetreden. Verlaan is onder andere voorzitter van de Adviesraad Diversiteit en...

16.09

Woningen Hoofddorp brandgevaarlijk

Ymere gaat op korte termijn de brandveiligheid van een complex huurwoningen in Hoofddorp verbeteren. Bouwkundige ingrepen moeten de kans op snelle brandoverslag verminderen. De bewoners van dertien woningen raakten half augustus na een felle brand...

16.09

Vervolgd vanwege vochtig huis?

18.08

Achteraf had het project wellicht 'Bloed, zweet en tranen' kunnen heten, maar het ambitieuze nieuwbouwproject Hoop, Liefde en Fortuin - genoemd naar de molens die er ooit stonden - in het Oostelijk Havengebied is nu toch nagenoeg af. De officiële opening vond 24 april...

18.08

De gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit worden pas op 1 januari 2003 van kracht en niet op 1 juli dit jaar zoals eerder werd beoogd. Een belangrijke onderdeel van de wijzigingen is de nieuwe lijst met vergunningvrije bouwwerken, zoals dakkapellen aan de achterkant van het huis.

18.08

Nieuw college wil 30-procentsnorm handhaven en 16.000 nieuwe woningen

Onder de titel ‘Alleen het resultaat telt’ presenteerde het nieuwe college van burgemeester en wethouders afgelopen maand zijn programakkoord. Belangrijkste voornemen van het college op het...

18.08

Het Bouwbesluit is sinds kort ook op internet te raadplegen, op de site van het ministerie van VROM. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen waaraan woningen en andere gebouwen moeten voldoen. Met deze internetvoorziening beschikt de gebruiker altijd over de actuele versie van de bouwregels....

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws