NUL20 Nieuws

28.02.2012
Koopstudio's vanaf 80.000 in De Banne Vanaf 29 februari start de verkoop van 27 studio's en 40 appartementen in De Banne in Amsterdam-Noord. De nieuwbouw is onderdeel van het centrumplan op het Bezaanjachtplein. Het plan omvat de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200…
28.02.2012
Aantal SV-urgenten loopt op Normal.dotm 0 0 1 265 1487 University of Virginia 35 14 1858 12.0
27.02.2012
Meldpunt voor 'slachtoffers' DonnerpuntenHet Actiecomité Huurders Bedonnerd heeft een meldpunt geopend waar huurders hun problemen met de veel hogere huren in schaarstegebieden kunnen deponeren. Het meldpunt is een initiatief van het actiecomité Huurders Bedonnerd en wordt…
24.02.2012
'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolgDe regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA), die liep vanaf 2009, krijgt een vervolg. Almere en De Key spreken van een succes. Door de regeling werd zelfbouw bereikbaar voor lagere inkomensgroepen (€ 20.000 tot € 36.500 per…
24.02.2012
Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuurEen frauderende huurster van woningcorporatie Ymere, die bijna een jaar lang een woning in Amsterdam-Osdorp onrechtmatig onderverhuurde, moet Ymere een boete betalen van 19.650 euro. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan gevolgen hebben…
23.02.2012
Overname Aireystrook door Eigen HaardWoningstichting Eigen Haard neemt deze maand 61 woningen over van woningstichting Rochdale. De woningen liggen in de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Slotermeer Noord. Eigen Haard is al eigenaar van een groot deel van de woningen in dit gebied en…
22.02.2012
Recordaantal studentenwoningen in 2011 In Amsterdam zijn ontwikkelaars vorig jaar gestart met de bouw van 1543 studentenwoningen. Er zijn 243 wooneenheden voor studenten opgeleverd en bijna 1200 studentenwoningen toegevoegd via labelling, tijdelijke verhuur enz. In totaal kwamen er 1409…
21.02.2012
FNV en Woonbond tegen extra huurverhogingDe FNV en de Nederlandse Woonbond maken ernstig bezwaar tegen het kabinetsvoornemen  verhuurders vanaf 1 juli de mogelijkheid te geven de huren met maximaal 5 procent te verhogen bij een huishoudinkomen boven de 43.000 euro.Volgens FNV en Woonbond…
21.02.2012
Ruim 700 woningen boven winkels in Amsterdam opgeleverdDe afgelopen twintig jaar zijn in de Amsterdamse binnenstad meer dan 700 woningen boven winkels opgeleverd. Daarmee is de hoofdstad koploper. Dat meldt de Woonbond. Goede tweede zou Maastricht zijn, waar inmiddels ruim 420 van dergelijke…
21.02.2012
NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam De CDA-gemeenteraadsfractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het Amsterdamse erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie. Burgers…
17.02.2012
De Wending: knipoog naar de Amsterdamse school Het complex De Wending bij de Witte de Withstraat is klaar. Het gebouw van Ymere is geïnspireerd op de bouwstijl van de Amsterdamse school. Het ontwerp is van Tako Postma en Wilco van Oosten van INBO architecten. De Wending bestaat uit 78 koopwoningen…
17.02.2012
Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314…
15.02.2012
Debat over erfpacht zwelt aan De erfpachtdiscussie is weer terug in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Afgelopen najaar kondigde het college aan het erfpachtstelsel te willen moderniseren. De coalitiepartijen VVD enerzijds en PvdA en GroenLinks anderzijds staan daarbij lijnrecht tegenover elkaar. Wel…
10.02.2012
Wetvoorstel inkomensafhankelijke huurverhoging naar de Kamer Het wetsvoorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging wordt waarschijnlijk in maart 2012 in de Tweede Kamer behandeld. Het kabinet stelt voor dat verhuurders een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen vragen aan huurders in de…
09.02.2012
Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een verbreding  en verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in twee tunnels. Daardoor ontstaat aan de flanken van de tunnels…
07.02.2012
Zaanstad koopt deel schiereiland De HemmesDe gemeente Zaanstad verlost de combinatie ZVH, Parteon, BAM en ERA Contour van een vastgelopen bouwproject. Particulieren mogen vanaf 2016 veertig kavels bebouwen.
07.02.2012
Nieuwe bouwformule voor studentenhuisvesting in ZuidoostStadsdeel Amsterdam Zuidoost krijgt er dit jaar nog 700 nieuwe studentenwoningen bij dankzij een - voor Amsterdam - nieuw bouwconcept voor tijdelijke bouw. De hoogwaardige woningen kunnen snel worden gebouwd dankzij een modulair…
06.02.2012
Huurdersvereniging tegen verlenging termijn voor tijdelijke verhuurDe Huurdersvereniging Amsterdam (HA) maakt bezwaar tegen het voornemen van minister Spies om de maximale termijn voor tijdelijke verhuur te verlengen van vijf naar zeven jaar. Volgens de HA holt de minister zo het grondrecht op een…
06.02.2012
Subsidie voor verbetering openbare ruimte Uilenstede De gemeente Amstelveen heeft een subsidie van 5 miljoen euro gekregen om het buitenterrein van Uilenstede (17 hectare) op te knappen. Het geld komt van de Stichting Leefomgeving Schiphol, die in totaal 9 miljoen euro subsidie uitdeelt aan drie…
06.02.2012
Minister Spies ziet jongerencontract wel zitten Minister Spies staat positief tegenover een proef met het jongerencontract in Amsterdam. Dit heeft zij de Tweede Kamer in een brief laten weten. Eigen Haard en Stadgenoot introduceerden vorig jaar dit speciale huurcontract voor woningzoekenden tussen…
02.02.2012
Huurverhoging maximaal 2,3 procent De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent. Dat staat in een circulaire van minister Spies aan gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging  volgt het niveau van de inflatie.
02.02.2012
Grondprijzen Amsterdam omlaag De grondprijzen voor de bouw van marktwoningen dalen in 2012, zo blijkt uit de jaarlijkse Grondprijzenbrief van de gemeente Amsterdam. Vooral in Amsterdam-Noord en in Zuidoost daalt de prijs sterk. Maar niet overal is sprake van een daling. In de binnenstad stijgt de…
02.02.2012
Grondprijzen Amsterdam omlaag De grondprijzen voor de bouw van marktwoningen dalen in 2012, zo blijkt uit de jaarlijkse Grondprijzenbrief van de gemeente Amsterdam. Vooral in Amsterdam-Noord en in Zuidoost daalt de prijs sterk. Maar niet overal is sprake van een daling. In de binnenstad stijgt de…
01.02.2012
Mogelijk einde afkoop erfpacht Wethouder Maarten van Poelgeest van Grondzaken laat onderzoeken of afkoop van erfpacht voor een periode van vijftig of 75 jaar niet beter kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zou de erfpachter een jaarlijkse canon moeten gaan betalen.
01.02.2012
Thielen en Erents interim bestuurders Vestia De Raad van Commissarissen van Vestia heeft twee interim bestuurders benoemd. Jacques Thielen (1956), voormalig bestuurder van Far West, neemt de volkshuisvestelijke portefeuille voor zijn rekening. Gerard Erents (1950) treedt aan als bestuursvoorzitter…
01.02.2012
Crimineel gebruik van 100 woningen gestoptIn 2011 is het criminele gebruik van bijna honderd woningen beëindigd.  Veel meer dan een jaar eerder. Toe werden slechts 55 huurwoningen vrijgemaakt.  Dit is het resultaat van het samenwerkingsproject ‘Doorzon’ dat crimineel…
31.01.2012
Van Poelgeest legt kritiek op hoge bouwleges naast zich neerWethouder Maarten van Poelgeest gaat de verhoging van de bouwleges niet terugdraaien. De Amsterdamse corporaties protesteerden eerder  tegen de "exorbitante stijging" van de leges voor een bouwvergunning in 2012. Volgens Van…
31.01.2012
'Solidair met de huurders van Vestia’ Ymere, Eigen Haard en de Alliantie bieden hulp aan woningcorporatie Vestia uit solidariteit met de volkshuisvestingsector. De huurders mogen niet de dupe worden van de grote financiële problemen bij ’s lands grootste woningcorporatie, zo…
31.01.2012
Aedes pleit voor ander huurbeleidAedes, de branchevereninging van woningcorporaties, wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen door de grote verschillen in huur tussen lang zittende en nieuwe huurders kleiner te maken. In een brief aan de Tweede Kamer bepleit Aedes een '…
30.01.2012
Reddingsplan voor VestiaVolgens NRC Handelsblad en FD willen minimaal vijf woningcorporaties garant staan om bij Vestia, de grootste corporatie van Nederland, liquiditeitsproblemen te voorkomen. Drie daarvan zijn in Amsterdam actief: De Alliantie, Ymere en Eigen Haard. Vestia kampt met een tekort…
27.01.2012
Corporaties protesteren tegen stijgende bouwlegesDe Amsterdamse corporaties  hebben bij wethouder Van Poelgeest bezwaar aangetekend tegen de "exorbitante stijging" van de leges voor een bouwvergunning in 2012. Ontwikkelaars moeten miljoenen meer betalen omdat de leges van de…
27.01.2012
Shellgebouw wordt ontruimd update, 27-01-2012, 15.00 uur
26.01.2012
Het Openbaar Ministerie is van plan om oud-directeur Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale strafrechtelijk te vervolgen. Justitie heeft dit vandaag laten weten. Dat geldt ook voor vier andere personen, die betrokken waren bij voormalige zakenpartners van Rochdale.…
26.01.2012
Zaanstad moet honderd nieuwbouwwoningen afnemen Met de garantie voor afname van niet verkochte koopwoningen loopt Zaanstad een stevig financieel risico. Er zijn veel minder woningen verkocht dan in 2010 werd verwacht. Wel hoopt de gemeente de honderd resterende woningen alsnog snel te kunnen…
25.01.2012
Hubert Möllenkamp persoonlijk faillietDe rechtbank in Lelystad heeft Hubert Möllenkamp, ex-directeur van de Amsterdamse woningstichting Rochdale, persoonlijk failliet verklaard. Het faillissement is dinsdag uitgesproken, zo heeft de rechtbank bevestigd.
18.01.2012
Versoepeling regels tijdelijke verhuur De regels voor tijdelijke verhuur van woonhuizen worden versoepeld. Zo heeft minister Spies van Binnenlandse zaken bekend gemaakt. Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht kunnen dan makkelijker hun nog te koop staande oude woning tijdelijk verhuren.