NUL20 nieuws

Pagina's

26.11

Amsterdammers met zeer lage inkomens zijn vrijwel kansloos op de woningmarkt. Het lukt mensen die meer verdienen, bijna altijd voor te dringen, ook in de sector van sociale huurwoningen. Zo vat Het Parool de bevinding samen van onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek en Statistiek (...

26.11

Amsterdam probeert het opnieuw met IJburg 2. Het bestemmingsplan is vrij gegeven voor inspraak. Er komen vier nieuwe eilanden. Het nieuwe land zal vanaf eind volgend jaar worden opgespoten. Daarop zullen vanaf 2012 ruim 9000 woningen worden gebouwd. Vier jaar strandden de bouwplannen voor de...

20.11

Corporaties: ring wordt nieuwe 'Gouden Bocht’

18.11

Restwarmte dubieus idee?

Het Parool kopt dat het stadsbreed uitrollen van stadsverwarming een slecht idee is. Het plan van het stadsbestuur voor een groot netwerk voor restwarmte, zou strijdig met een advies van een door wethouder Marijke Vos in het leven geroepen denktank.

zie...

17.11

 Nieuw leven voor oude gebouwen

Eind oktober is de tweede campagne ‘Nieuw leven  voor oude gebouwen’ gestart. Bedoeling van de campagne is het zichtbaar maken van maatschappelijk draagvlak voor hergebruik van oude gebouwen in...

17.11

‘Corporaties in moeilijke situatie’

Jim Schuyt, bestuursvoorzitter van de Alliantie en voorzitter van de Vernieuwde Stad, luidt de noodklok. Makelaars zien de verkopen drastisch teruglopen. De continuïteit van het bouwend bedrijfsleven staat op het spel. En investerende...

17.11

 Noodplan voor bouwproductie

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties zijn met VROM in gesprek over een noodplan voor de bouwproductie. Daarbij wordt gedacht aan verhoging van hypotheekgaranties, tijdelijke vermindering van overdrachtsbelasting en verruiming van de borging...

17.11

Corporatiewoningen aanzienlijk goedkoper

Corporatiewoningen die in de verkoop gaan, worden voor aanzienlijk lagere bedragen verkocht dan woningen van hetzelfde type die andere partijen verkopen. Dat blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse woningmarktrapportage...

17.11

 EMM Zandvoort fuseert met De Key

Woningbouwvereniging EMM uit Zandvoort gaat volgend jaar fuseren met de Amsterdamse woonstichting De Key. De huidige organisatie is, zo verklaart EMM, te klein en financieel onvoldoende sterk om het woningbezit geschikt te maken voor de toekomst....

17.11

 

‘Almere naar 350.000 inwoners’

 

De groei van Almere naar een stad met 350.000 inwoners in 2030 is haalbaar. Er is voldoende ruimte voor de bouw van zestigduizend nieuwe woningen, zo blijkt uit de eind oktober gepresenteerde studies van...

12.11

Amsterdam bevriest grondprijzen

De gemeente Amsterdam bevriest voorlopig de grondprijzen voor de bouw woningen in de marktsector. Over drie maanden wordt opnieuw bezien of prijsaanpassing noodzakelijk is, zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken bekend gemaakt.

12.11

Bevordering doorstroming Kostverloren

Eigen Haard, Woongroep Holland en de gemeente Amstelveen gaan in de wijk Bankras Kostverloren de doorstroming van met name oudere bewoners bevorderen en woonfraude bestrijden. Hiervoor hebben zij een convenant getekend. Bestandsvergelijking is in...
12.11

Ymere gaat kar trekken in Europakwartier

Ymere start nog dit jaar met de bouw van driehonderd woningen en maatschappelijke voorzieningen in het westelijke deel van het Europakwartier in Almere-Poort. De Amsterdamse corporatie heeft daartoe alle verplichtingen van een consortium met...

12.11

Rolstoelwoningen IJburg voor buitenstaanders

De gemeente Amsterdam gaat leegstaande doelgroepenwoningen op IJburg aanbieden aan mensen van buiten de stad. Eventueel komen daarna mensen zonder medische indicatie voor de woningen in aanmerking. Dat heeft wethouder Tjeerd Herrema van...

12.11

Vernieuwing erfpacht aanjager herontwikkeling

Vervroegde herziening van erfpachtafspraken moet de herontwikkeling van leegstaande kantoren en verouderde bedrijfsgebieden in Amsterdam bevorderen. Zo heeft wethouder Van Poelgeest van grondzaken besloten. Partijen die willen herontwikkelen...

12.11

Nieuw winkelcentrum Zuidoost
 

Ontwikkelaar De Key-Principaal is gestart met de bouw van winkelcentrum Kameleon nabij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. De nieuwbouw vraagt een investering van naar schatting tachtig miljoen euro.
12.11

Stadsvilla’s aan Weespertrekvaart

 De Hells Angels moeten wijken voor luxe woningen. Bovendien krijgt de oever van de Weespertrekvaart een bijzonder groen karakter, zo blijkt uit de eerste schetsen voor het stedenbouwkundig plan.
12.11

Woontoren Sloterplas wint Nieuwbouwprijs

De Schutterstoren in Amsterdam-Osdorp is uitgeroepen tot het mooiste woningproject van het afgelopen jaar. Burgemeester Cohen reikte de prijs in een rechtstreekse uitzending van AT5 uit aan opdrachtgever Stadgenoot en Proper Stok,...

07.11

Crimineel gebruik van woningen aangepakt

31.10

Bouw in slop door crisis

De kredietcrisis heeft de Amsterdamse woningbouw bereikt. De bouw zakt in door gebrek aan kapitaal en kopers. Dit zegt Maarten van Poelgeest, wethouder Bouwen in het Parool. "Als wij er volgend jaar nog in slagen 2500 woningen in aanbouw te nemen, zijn we...

31.10

Almere heeft drie plannen voor groei.

De grootste groeilocatie in de metropool Amsterdam is Almere. De polderstad heeft drie groeiscenario's ontwikkeld om tussen 2010 en 2030 elke vijf jaar 15.000 nieuwe woningen te bouwen. De bouwplannen en groeiscenario's moeten uiterlijk volgend...

31.10

VROM onderzoekt transacties Rochdale


Het ministerie van VROM stelt een onderzoek in naar mogelijk verdachte transacties door de raad van bestuur van woningstichting Rochdale. Zo heeft minister Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

21.10

Invalidenwoningen leeg op IJburg

17.10

Het Parool meldt dat Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Scheefwoners gaan daardoor meer betalen. Wethouder Herrema beoogt dat tegelijkertijd huurder met een laag inkomen minder gaan betalen als ze een onevenredig groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Het...

15.10

Proper-Stok en Amvest stappen uit Europakwartier

Ymere neemt de verplichtingen van Proper-Stok, Amvest in het consortium Euroquartier over. Ymere (en de laatste participant Moes Bouw) zal nog dit jaar starten met de bouw van 300 woningen en maatschappelijke voorzieningen in Almere...

15.10

Bouw verdient hoofdrol als aanjager economie

Elco Brinkman vraagt de overheid de bouwsector in te zetten als aanjager van de Nederlandse economie. Van invoering van het lage btw-tarief...

15.10

Opknapbeurt voor 7 straten

De gemeente gaat nog in 2008 een aantal plekken in de stad beter bestraten, verlichten, meer groen aanleggen en ander...

14.10

De Woonbond, Aedes en de ministers Cramer van VROM en Vogelaar voor WWI hebben vrijdag 10 oktober hun handtekening gezet onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze...

13.10

Een ‘Silicon Valley’ van de duurzame technologie

De eerste palen voor de stad Masdar City zitten in de grond. De CO2- en energieneutrale wijk van Abu Dhabi moet een praktijkvoorbeeld maar ook een internationale broedplaats worden voor duurzame bouw en technologie.

Zie...

13.10

Huizenverkoop Amsterdam valt stil

In Amsterdam worden onder invloed van de opgelaaide kredietcrisis nauwelijks meer huizen verkocht. ''Kopers wachten af. Daardoor is de markt stilgevallen,'' zegt Pieter Joep van den Brink, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) in Het...

13.10

Studentenwoningen Noord gaan verhuizen

De 715 studentencontainers aan de Stavangerweg verhuizen waarschijnlijk naar het Zeeburgereiland en de Anthony Fokkerweg in Oud-Zuid. Dat tekent Het Parool op uit de mond van Wim de Waard van de Amsterdamse woningcorporatie De Key.

Zie...

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

30.09

Kort nieuws

24.09

Van Parkstad naar IJburg

24 gezinnen uit de Dudok-buurt in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer verhuizen over twee jaar naar blok 128 op IJburg. Om hen over te halen helemaal naar de andere kant van de stad te verkassen, werden zij door corporatie...
22.09

Verzakte panden worden attractie

Toeristen kunnen vanaf volgende week een rondleiding krijgen langs de verzakte panden aan de Vijzelgracht in Amsterdam. Excursiebureau Van Aemstel Produkties heeft de locatie opgenomen in de fietsroute 'Gluren bij de buren', maakte het maandag...

18.09

Proef met inkomensafhankelijke huurkorting

18.09

Op 9 september 2008 heeft het Gerechtshof te Amsterdam een baanbrekend vonnis uitgesproken. Het betreft een rechtszaak die woningcorporatie Ymere, bijgestaan door Tomlow advocaten, aangespannen heeft tegen een huurder die zijn woning onderverhuurde uit winstbejag...

16.09

Herrema tegen kraakverbod

De gemeente Amsterdam ziet niks in een algemeen kraakverbod. Zo heeft wethouder Tjeerd Herrema van Volkshuisvesting verklaard in reactie op een wetsvoorstel van CDA en ChristenUnie. Naar zijn mening moeten gemeenten meer mogelijkheden krijgen leegstand te...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws