NUL20 Nieuws

18.01.2012
1600 corporatiewoningen verkocht in 2011Amsterdamse corporaties weten zich nog enigszins te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Directeur Hans van Harten van de AFWC maakte op de nieuwjaarsreceptie bekend dat in Amsterdam vorig jaar 1600 corporatiewoningen werden verkocht. Daarvoor…
17.01.2012
Wim Staargaard geeft tijdelijk leiding aan de Zaanse corporatie Parteon, zo heeft de Raad van Commissarissen bekend gemaakt. De zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken directeur- bestuurder Vincent van Luit heeft geen goede kandidaat opgeleverd.
16.01.2012
Ymere wint nul20 Gouden Bouwsteen 2011 Ymere heeft voor de tweede maal de NUL20 Gouden Bouwsteen gewonnen. De woningcorporatie werd eerste met een productie van 874 woningen, op ruime afstand van nummer twee de Alliantie (437 woningen). De woningcorporatie nam in 2011 ook de meeste woningen in…
16.01.2012
Kamers met Kansen in ZaanstreekParteon realiseert in een deel van een complex aan de Leeghwaterstraat in Koog aan de Zaan 'kamers met kansen'. De Zaanse corporatie heeft daarover een overeenkomst gesloten met de gemeente, RIBW Zaanstreek-Waterland, GGD en het Regiocollege Zaanstreek-Waterland.
15.01.2012
Financiële meevaller voor corporaties door uitspraak Hoge RaadDe Rijksschatkist loopt volgens het FD van 13 januari over de afgelopen vier jaar zo'n 2 miljard euro mis als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Dat vonnis betreft de berekening van winstbelasting (VPB) die woningcorporaties…
13.01.2012
Minder regels voor Almeerse zelfbouwers Mensen die in Almere zelf hun woning bouwen hoeven hun woning niet meer te laten toetsen op bouwregels die gaan over het gebruik en comfort van hun woning. Het kabinet heeft 13 januari besloten Almere de vrijheid te geven daarmee vijf jaar te experimenteren.…
11.01.2012
Verkoop corporatiewoningen blijft  op peilAmsterdamse corporaties weten zich redelijk te onttrekken aan de malaise op de koopwoningmarkt. Vijf  van de zes grote corporaties verkochten vorig jaar 1900 voormalige sociale huurwoningen, zo blijkt uit de eerste cijfers.
11.01.2012
Crisis zorgt voor hoog percentage sociale huurwoningenDe bouwproductie in Amsterdam loopt terug vanaf de piekjaren 2006 en 2007. In 2011 werden nog 3071 woningen opgeleverd en 2044 in aanbouw genomen.  In 2010 werden nog 4000 woningen opgeleverd. Opvallend is dat bijna de helft van de…
11.01.2012
Woningprijzen Amsterdam hard omlaag De Amsterdamse woningmarkt ondervindt de negatieve gevolgen van de stagnerende economische ontwikkeling. Een koopwoning is nu gemiddeld 6,7 procent goedkoper dan een jaar geleden, zo blijkt uit de jongste transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van…
11.01.2012
Amsterdamse corporaties tegen kooprecht Het kabinet wil huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen marktprijs hun woning te kopen. Daartoe moeten woningcorporaties minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. De ministerraad heeft eind december een wetsvoorstel voor advies…
11.01.2012
Sloop 3e Oosterparkstraat toegestaanEen woningcomplex van Ymere in de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost mag worden gesloopt. Over de panden werd lang strijd gevoerd tussen krakers en Ymere. Al enkele jaren terug gaf het stadsdeel de woningcorporatie een sloop/bouwvergunning. Volgens de Raad…
11.01.2012
Surinde in Amsterdam-Oost verkoopt goedEigen Haard bouwt in de Makassarstraat in Amsterdam-Oost het appartementencomplex Surinde. Het woongebouw bevat veertig koopwoningen, veertien huurwoningen en vijf bedrijfsruimtes. De belangstelling voor het project is groot. Eigen Haard heeft binnen enkele…
11.01.2012
Aanbod studentenwoningen groeit forsStudenten hebben weinig te lijden van de crisis op de woningmarkt. In 2011 werden in Amsterdam 432 wooneenheden voor studenten opgeleverd en meer dan 1500 in aanbouw genomen. Naast nieuwbouw levert herbestemming van leegstaande kantoren extra woonruimte op.
10.01.2012
Verwijderen asbest kost Stadgenoot miljoen euroStadgenoot laat in drie van de vijf woonblokken rond het Smaragdplein in alle bergingen de asbestplaten verwijderen, ook als daar nog geen asbestvezels zijn aangetroffen. Het gaat om 385 bergingen op zolders in de Diamantbuurt in Amsterdam. Het…
09.01.2012
Start vernieuwing Bakema NoordDe combinatie Rochdale/Stadgenoot is gestart met de bouw van 25 eengezinswoningen met een tuin en een eigen parkeerplaats in het noordelijke deel van de Bakemabuurt in Geuzenveld. De koopwoningen in het plan De Raak, die goeddeels aan de Albardagracht verrijzen, hebben…
09.01.2012
Run op sociale huurwoningen in Hoofddorp
09.01.2012
Loten voor nieuwbouw in AmstelveenDe interesse voor nieuwbouw in Amstelveen blijft groot. Eind december is voor de eerste appartementen in project Green Court in de wijk Westwijk Zuidoost een loting gehouden. Maar liefst 62 kandidaat-kopers schreven zich in voor twaalf appartementen. Wethouder Jan…
09.01.2012
Dertig woningen boven basisschoolHeddes Bouw & Ontwikkeling en woningstichting Eigen Haard zijn in Monnickendam begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen voor de openbare basisschool de Gouwzee. Boven de school worden dertig appartementen gerealiseerd, waarvan twaalf vrije sector…
09.01.2012
Sibbelpanden beste restauratie 2011De aanpak van de Sibbelpanden is de beste restauratie van het jaar 2011. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft de gelijknamige prijs toegekend aan woonstichting De Key.
09.01.2012
Studentenwoningen Amstelkwartier in de verkoopGebiedsontwikkelaar AM brengt deze maand 348 studentenwoningen in het plan Villa-Mokum in de verkoop. De overige 279 woningen van het toekomstige complex worden eigendom van Syntrus Achmea en zullen een half jaar voor de oplevering te huur worden…
06.01.2012
Rochdale: kraken enorme schadepost Krakers veroorzaken jaarlijks een paar honderdduizend euro schade aan het woningbezit van Rochdale. Zo heeft de woningstichting berekend. Er lijkt volgens de corporatie geen respect meer te bestaan voor andermans eigendom;  in sommige gevallen bedraagt de…
06.01.2012
Metropoolregio kampt met lage woningproductie Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de omliggende gemeenten is de woningproductie zwaar ingezakt. En een spoedig herstel is niet in zicht, zo blijkt uit een rondgang langs verschillende buurgemeenten. Niet alleen de opleveringscijfers, maar ook de…
05.01.2012
Haarlemmermeer wil 10% nieuwbouw voor middensegementDe gemeente Haarlemmermeer wil 10 procent van de nieuwbouw bestemmen voor middeninkomens. Dat is één van de ideeën van wethouder Jeroen Nobel om het aanbod van middeninkomens te vergroten. Er zou dan nog 30 procent overblijven…
04.01.2012
Eigen Haard ontruimt minder ondanks crisisIn 2011 heeft Eigen Haard slechts 42 huurders vanwege huurachterstand uitgezet. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de woningcorporatie het aantal woningontruimingen vanwege huurschulden ziet dalen. In 2010 werden nog 64 huurders hun woning…
04.01.2012
Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW Loek Hermans is per 1 januari afgetreden als voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De reden is volgens het WSW dat nieuwe wetgeving toezichthouders dwingt hun aantal nevenfuncties…
02.01.2012
Nieuwbouw Waterlandplein vordert  De bouw van het nieuwe Waterlandplein in Amsterdam-Noord vordert gestaag. Het hoogste punt van de eerste toren De Brandaris met 15 etages is bereikt. Ook worden de drie blokken van het winkelcentrum met de daarboven liggende woningen nu goed zichtbaar. De…
02.01.2012
Twan Zeegers weg bij Eigen Haard Twan Zeegers, directeur ontwikkeling van Eigen Haard, heeft de Amsterdamse woningstichting per 1 januari 2012 verlaten. Volgens Eigen Haard is het dienstverband in goed overleg beeindigd. Tussen Twan Zeegers en de Raad van Bestuur bestond een verschil van inzicht…
30.12.2011
Ymere ontdekt 569 gevallen van woonfraudeYmere heeft afgelopen jaar 569 keer de huur opgezegd vanwege woonfraude. Ten opzichte van 2010 is het aantal ontdekte fraudegevallen met acht procent gegroeid, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Amsterdamse woningcorporatie. Tweederde van de…
28.12.2011
Zef Hemel benoemd op WibautleerstoelZef Hemel (54) is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld voor de studie van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder van Amsterdam. Hemel, die Paul Scheffer…
23.12.2011
Kabinet introduceert kooprecht voor huurder corporatiewoningHuurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Daartoe worden woningcorporaties verplicht om minstens driekwart van de woningvoorraad te koop aan te bieden. De ministerraad heeft op voorstel…
23.12.2011
CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen De helft van alle nieuwbouwwoningen werd in 2010 gebouwd door corporaties. De doorstroming in de sociale huursector liep niettemin verder terug. Vanuit financiële optiek was 2010 een jaar met goede resultaten voor de…
22.12.2011
Amsterdams short stay beleid gaat op de schopHet college van B&W wil het short stay beleid verbeteren door minder regels op te leggen en short stay verhuurders beter te ondersteunen. Onder andere de huidige quotum-regeling per stadsdeel verdwijnt.  De beleidsaanpassingen volgen op een…
19.12.2011
Inkomensgrens minder knellend voor huurders met zorgbehoefteVoor huishoudens waarvan tenminste één lid is aangewezen op zorg geldt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet. Dat meldde minister Donner op zijn laatste werkdag in een kamerbrief. Het was al zo dat de…
19.12.2011
Zeshonderdvijftig studentenwoningen op SloterdijkVlakbij station Sloterdijk worden 650 studentenwoningen gebouwd. In het nieuwbouwcomplex komen ook andere voorzieningen, zoals winkels en horeca. Het plan van Bricks International is het winnende ontwerp in de door de gemeente ingestelde…
16.12.2011
Gouden Klinker voor Park VolgermeerpolderDe Volgermeerpolder in Waterland, Amsterdam Noord, heeft de Gouden Klinker 2011 gewonnen voor het beste gerealiseerde plan voor de Amsterdamse openbare ruimte. Klaas Jan Wardenaar van bureau Vista, die het landschappelijk ontwerp maakte, heeft woensdagavond…
15.12.2011
Ook Volkskrantgebouw krijgt een hotel De hotelplannen buitelen over elkaar heen in Amsterdam. Het Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel pand. De huidige broedplaats voor creatievelingen en Club/Restaurant Canvas worden aangevuld met een…