NUL20 nieuws

Pagina's

06.03

Corporaties voor halvering aantal stadsdelen

25.02

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd.
De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen...

25.02

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De Oranje op Overhoeks , 20 meter vanaf ‘het maaiveld’, eind februari werd bereikt. Op het voormalige Shell-terrein wordt inmiddels gebouwd. De...

06.02

Externe toezichthouders bij Rochdale

Minister Van der Laan heeft woningstichting Rochdale onder bijzonder toezicht geplaatst. Arthur Docters van Leeuwen, voormalig voorzitter van de AFM en Pim Vermeulen, voormalig voorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten vervullen...

04.02

Raad van Commissarissen Rochdale afgetreden

De voltallige Raad van Commissarissen van woningstichting Rochdale heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Minister van der Laan wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een externe toezichthouder te benoemen.

02.02

Ontslag voor Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp

Directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale is op staande voet ontslagen. Hij heeft niet gehandeld in overeenstemming met wat van een bestuurder mag worden verwacht, aldus de Raad van Commissarissen. Naar verluidt is sprake...

30.01

Het kabinet: aanvullende steun woningmarkt

29.01

Aanpak woonfraude succesvol

28.01

Verkoop woningen Venserpolder leidt tot verslechtering leefbaarheid 

De Key stopt woningverkoop in de Venserpolder omdat de leefbaarheid erdoor verslechtert. Woningen zouden worden opgekocht door criminelen. Ook Ymere is inmiddels gestopt met de...
27.01

Veel belangstelling voor ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’

27.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt mee

26.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt nog mee

19.01

NUL20-onderscheiding voor hoogste bouwproductie

Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

19.01

Stadgenoot koopt bouwlocatie Oostenburg

Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft de bouwlocatie Oostenburg (6,5 hectare) overgenomen van Heijmans Commercieel Vastgoed. Er...

19.01

Fusieplan diensten wonen en zorg

De Dienst Wonen gaat in 2010 mogelijk fuseren met de Dienst Zorg en Samenleven. De directies zien mogelijkheden voor betere afstemming van programma’s en verbetering van dienstverlening. Ook moet de fusie leiden tot de opbouw van een minder kwetsbare...

19.01

Nieuwe directiestructuur OGA

Vanaf 2009 heeft het Ontwikkelingsbedrijf een nieuwe directiestructuur. Aanleiding vormen een eerder vastgesteld verbeterprogramma van de dienst, de samenwerking binnen de Amsterdamse OntwikkelAlliantie en de behoefte van het College aan een betere...

19.01

Geurt Brinkgreve Bokaal naar Kauwgomballenfabriek

De Geurt Brinkgreve Bokaal 2008 is toegekend aan de Kauwgomballenfabriek, de voormalige Maple Leafvestiging aan de Spaklerweg. In het door Guido Schippers van JINX Architecten opnieuw ingevulde complex zijn inmiddels ateliers,...

13.01

Corporaties voor centrumstedelijke woongebieden

Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam kunnen de komende dertig jaar tot zeventigduizend woningen worden toegevoegd. Zo menen de Amsterdamse woningcorporaties. De toevoeging kan plaatsvinden aan de Noordelijke IJ-oever en aan de randen van...

13.01

Weg vrij voor bouw Fountainhead

13.01

De Key ontwikkelaar De Hallen
 

Burgfonds wil niet verder met de ontwikkeling van cultuurcentrum De Hallen in Amsterdam Oud-West. Woonstichting De Key neemt daarom de plannen van initiatiefnemer stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam over. Wel moeten de Raad van Commissarissen van...

13.01

Möllenkamp vrijgesteld van werkzaamheden

Rochdale-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp is voorlopig vrijgesteld van werkzaamheden. De Raad van Commissarissen heeft daartoe besloten in afwachting van de uitkomst van onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services naar de...

15.12

'De Kauwgomballenfabriek’ wint Geurt Brinkgreve Bokaal 2008

Opdrachtgever Lingotto en JINX Architecten hebben op 11 december in de Zuiderkerk de Geurt Brinkgreve Bokaal in ontvangst mogen nemen. Deze prijs voor het beste...

15.12

Huis voor daklozen op IJburg geopend

Op donderdag 11 december is het Martien Schaaperhuis op IJburg geopend door de wethouder Zorg, Marijke Vos....

10.12

Parool: kamernood studenten neemt weer toe

De kamernood onder Amsterdamse studenten wordt weer groter, ondanks alle nieuwbouw. De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot 1,4 jaar. De aanwas van studenten is groter dan de nieuwbouw; ook komen er steeds meer buitenlandse studenten naar...

10.12

Roep om noodplan voor woningmarkt blijft

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van de VVD om de Nationale Hypotheekgarantie te verhogen naar 350.000 euro. Eerder bleek uit schriftelijke antwoorden van minister Eberhard van der Laan dat hij geen noodmaatregelen overwoog. Van...

02.12

Amsterdamse woningbouwproductie in 2008 redelijk op...

02.12

 Nominaties Geurt Brinkgreve Bokaal 2008 bekend

27.11

Studentenwoningen op IJburg
 IJburg studentenwoningen

Vrijdag 21 november openden Nico Papineau Salm, stadsdeelraadvoorzitter Zeeburg...
27.11

Eenderde corporatiedirecteuren wil wel fuseren met zorg- & welzijnaanbieders

Een derde van de Nederlandse corporatiedirecteuren (33%) zou voorstander van fusies tussen corporaties en zorg- & welzijnaanbieders. Dat concludeert althans USP Marketing Consultancy Building Business...

26.11

Amsterdammers met zeer lage inkomens zijn vrijwel kansloos op de woningmarkt. Het lukt mensen die meer verdienen, bijna altijd voor te dringen, ook in de sector van sociale huurwoningen. Zo vat Het Parool de bevinding samen van onderzoek van het gemeentelijk bureau Onderzoek en Statistiek (...

26.11

Amsterdam probeert het opnieuw met IJburg 2. Het bestemmingsplan is vrij gegeven voor inspraak. Er komen vier nieuwe eilanden. Het nieuwe land zal vanaf eind volgend jaar worden opgespoten. Daarop zullen vanaf 2012 ruim 9000 woningen worden gebouwd. Vier jaar strandden de bouwplannen voor de...

20.11

Corporaties: ring wordt nieuwe 'Gouden Bocht’

18.11

Restwarmte dubieus idee?

Het Parool kopt dat het stadsbreed uitrollen van stadsverwarming een slecht idee is. Het plan van het stadsbestuur voor een groot netwerk voor restwarmte, zou strijdig met een advies van een door wethouder Marijke Vos in het leven geroepen denktank.

zie...

17.11

 Nieuw leven voor oude gebouwen

Eind oktober is de tweede campagne ‘Nieuw leven  voor oude gebouwen’ gestart. Bedoeling van de campagne is het zichtbaar maken van maatschappelijk draagvlak voor hergebruik van oude gebouwen in...

17.11

‘Corporaties in moeilijke situatie’

Jim Schuyt, bestuursvoorzitter van de Alliantie en voorzitter van de Vernieuwde Stad, luidt de noodklok. Makelaars zien de verkopen drastisch teruglopen. De continuïteit van het bouwend bedrijfsleven staat op het spel. En investerende...

17.11

 Noodplan voor bouwproductie

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties zijn met VROM in gesprek over een noodplan voor de bouwproductie. Daarbij wordt gedacht aan verhoging van hypotheekgaranties, tijdelijke vermindering van overdrachtsbelasting en verruiming van de borging...

17.11

Corporatiewoningen aanzienlijk goedkoper

Corporatiewoningen die in de verkoop gaan, worden voor aanzienlijk lagere bedragen verkocht dan woningen van hetzelfde type die andere partijen verkopen. Dat blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse woningmarktrapportage...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws