Jongerenhuisvesting

 • Het Amsterdams college wil de komende vier jaar 8.000 extra studenteneenheden en 2.500 jongerenwoningen toevoegen. Wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens: “Er is nog steeds een groot tekort aan studenten- en jongerenwoningen, daarom moet er de aankomende periode fors bij gebouwd worden. Daarbij is het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn.” Bij de presentatie van het collegeakkoord ontbraken opvallend genoeg nog prestatiedoelstellingen voor deze groepen.
  Nieuwsartikel

 • Spirit Jeugd en Opvoedhulp biedt sinds enkele jaren een nieuw concept voor begeleid wonen voor jongeren boven de zestien die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen een kamer in een woning die ze delen met een hoofdbewoner. De laatste krijgt gratis huisvesting in ruil voor toezicht en ondersteuning. Hij is bovendien de schakel tussen jongere en hulpverleners.
  Achtergrondartikel

 • Change= verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen aan de bouw van een eerste nieuwbouwcomplex met ruim vijfhonderd kleine sociale huurappartementen speciaal voor jongeren. Zo heeft algemeen-directeur Ralph Mamadeus bevestigd. Het eerste complex wordt gebouwd aan het August Allebeplein in stadsdeel Nieuw-West. Een tweede complex in Amsterdam-Zuidoost staat in de steigers.
  Nieuwsartikel

 • Na zes jaar voorbereiding ontvingen de bewoners van woongroep Evolutie op 8 september de sleutel van hun woning in de Indische buurt. Het is een woongroep voor mensen met autisme. De groep is voortgekomen uit De Latei, een vereniging die ouders helpt bij het realiseren van een speciale woonvorm voor hun kinderen: wonen met begeleiding op maat.
  Nieuwsartikel

 • Wethouder Ossel van Volkshuisvesting heeft nieuwe normen voor woningdelers naar de gemeenteraad gestuurd. Als zijn voorstel op 22 januari wordt aangenomen, moeten alle woongroepsleden vanaf 1 juli a.s. beschikken over gemiddeld vijftien vierkante meter aan gebruiksoppervlak (GBO) exclusief een gezamenlijke woonkamer van dezelfde grootte. Bij woongroepen en kamerverhuur van vijf of meer personen worden van de eigenaren ook geluidsreducerende maatregelen verwacht.
  Nieuwsartikel

 • Speciaal voor werkende jongeren tot dertig jaar wordt in Amsterdam Nieuw-West een nieuwbouwcomplex met vijfhonderd kleine sociale huurappartementen gerealiseerd. Initiatiefgroep Change= heeft donderdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met het stadsdeel.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie en welzijnsorganisatie Combiwel starten met een ‘Kamers met Kansen+’ project in de Indische Buurt. De Alliantie stelt daarvoor woonruimte beschikbaar voor 18 jongeren boven de Albert Heijn in de Molukkenstraat.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam zijn ontwikkelaars in 2012 gestart met de bouw van 1.959 studentenwoningen. Daarmee is de nieuwbouw met 27 procent gestegen en staat het totaal op 5.552 extra studentenwoningen. Op de helft van de huidige bestuursperiode heeft het college van B&W ruim de helft van de doelstelling om 9.000 studenteneenheden in Amsterdam te bouwen gehaald. Dat blijkt uit de ‘Voortgangsrapportage studentenhuisvesting 2012’.
  Nieuwsartikel

 • Een Woningnood 2.0 dient zich aan in de Stadsregio. Recentelijk stond de benarde woningmarktpositie van Amsterdamse afgestudeerden in de belangstelling: het zwarte gat na het campuscontract. Hoog tijd wellicht voor een DUWO+? Voor de oudere jongere.
  Achtergrondartikel

 • Corporaties starten met  jongerencontractenEigen Haard en Stadgenoot verhuren vanaf half mei woningen aan jongeren met een tijdelijk jongerencontract. Met zo'n contract kunnen jongeren tot en met  hun 22e een speciaal gelabelde 'jongerenwoning' betrekken en daar vervolgens tot uiterlijk hun 26e wonen. Daarna kunnen jongeren, met behoud en behulp van de inschrijfduur, reageren op een andere woning. Het gaat om kleine woningen tot maximaal 45 m².
  Nieuwsartikel

 • Verkoop corporatiewoningen aantrekkelijk voor jongeren en starters Vanaf 1998 tot en met 2010 hebben de woningcorporaties onder de voorwaarden van het convenant verkoop in Amsterdam 15.815 woningen verkocht aan particulieren. De transactieprijzen daarvan lagen flink onder de gemiddelde koopprijs in Amsterdam. In 2010 kostte de gemiddelde corporatiewoning 178.000 euro. Daardoor was 93 procent van alle door corporaties verkochte woningen bereikbaar voor de middeninkomens (tot 2x modaal) en 63… meer
  Achtergrondartikel

 • Gemeentelijke financiering woonbegeleiding staat ter discussieToekomst woon-leer-werkprojecten onzekerDe toekomst van de vijf woon-leer-werkprojecten (WLW) in de stad is onzeker. In deze projecten worden ruim honderd jongeren tussen de 18 en 26 jaar begeleid naar school en werk. De centrale stad financiert nu voor vier projecten de begeleiding, maar of dat op termijn ook zo blijft is onzeker geworden.
  Achtergrondartikel

 • Twintigers sterk afhankelijk van particuliere huur- en koopmarkt Naar de grote stad! Terwijl de Amsterdamse woningmarkt vaak op slot lijkt te zitten, vinden elk jaar meer dan 27.000 twintigers woonruimte in de hoofdstad, vaak ook nog in de binnenstad. Dat zijn lang niet allemaal studenten; de groep nieuwkomers tussen de 25 en 29 jaar is de afgelopen jaren sterk gegroeid.
  Achtergrondartikel

 • Vraag naar atelierruimte onverminderd na tien jaar broedplaatsenbeleid Kansen en bedreigingen door crisis ‘Broedplaatsen van jonge kunstenaars zorgen voor een unieke verrijking van het culturele aanbod in Amsterdam.’ Zo luidt het standpunt van het college. Voor 2011 is ondanks het gemeentelijke begrotingstekort nog 1 miljoen euro beschikbaar om 10.000 vierkante meter voor spannende kunst te realiseren. De vraag blijft ondertussen onverminderd groter dan het aanbod.
  Achtergrondartikel

 • Behoefte aan extra studentenhuisvesting blijft groeien ASVA houdt stad aan ambities Eind dit jaar zijn er over een periode van vier jaar bijna zevenduizend extra studentenwoningen gerealiseerd. Een deel van de tijdelijke huisvesting wordt ontmanteld en de studentenpopulatie blijft groeien.
  Achtergrondartikel

 • Woonruimte voor jongeren met problemenDe Alliantie stelt in Amsterdam 22 woningen aan de Daniël Stalpertstraat tijdelijk beschikbaar voor jongeren met problemen thuis en op school. De jongeren doen mee aan een werk-leertraject van HVO Querido. Ook de gemeente en het ROC participeren. Directeur van de Alliantie in Amsterdam Anne Wilbers noemde tijdens het ondertekenen van het contract "een veilige woonplek de sleutel tot succes voor een jongere".
  Nieuwsartikel

 • Kamers met Kansen in ZuidoostWoningstichting Rochdale en Combiwel, een organisatie voor welzijn, starten begin maart in Amsterdam Zuidoost een ‘Kamers met Kansen’-project om jongeren te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Het initiatief biedt huisvesting en begeleiding aan jongeren van 18 tot 25 jaar met problemen thuis, op school en/of werk. In een positieve omgeving krijgen deze jongeren individuele coaching. Vanuit het onderwijs is het ROCvA bij het project… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nul20 vergelijkt de woonparagrafen van PvdA, GroenLinks, VVD, SP en D66. Maar valt er in maart eigenlijk wel iets te kiezen als het om wonen gaat?
  Achtergrondartikel

 • De komende tien jaar melden zich ruim zestigduizend jongeren op de Amsterdamse woningmarkt. Een groot deel van hen is lager geschoold. Nu al is het tekort aan jongerenhuisvesting nijpend. Daarom worden honderden woningen gelabeld, leegstaande kantoren omgebouwd en verrijzen er zonodig hele containerdorpen. Ook nieuwbouw van complexen met zelfstandige eenheden en het realiseren van begeleidwonenprojecten, zoals werkhotels en jongerenfoyers, staan op de agenda.
  Achtergrondartikel