NUL20 nieuws

Pagina's

24.01

ZVH verkoopt in Heiloo en Purmerend

De Zaanse woningcorporatie ZVH gaat zich meer concentreren op de Zaanstreek. Daarom is het in 2007 gebouwde wooncomplex Elba (20 woningen) in Heiloo verkocht aan Kennemer Wonen uit Alkmaar. Het vrij nieuwe complex Capitool (58...

24.01

 

Eindelijk nieuwbouw op Haarlemmerplein

Haarlemmerplein 

Artist impression hoekzijde

24.01

Eigen Haard geeft ProPoints

24.01

Energiecoach helpt besparen

21.01

Stadsdeel West verbiedt samenvoegen kleine woningen

Stadsdeel West heeft besloten dat woningen met een oppervlakte van minder dan 35 m2 niet meer mogen worden samengevoegd. Volgens Godfried Lambriex, wethouder Wonen, blijven deze woningen hierdoor beschikbaar en betaalbaar voor jongeren...

21.01

Meer studentenwoningen aan Zuidas

Stadsdeel Amsterdam-Zuid wil meer permanente studentenwoningen in het Kenniskwartier op de Zuidas. De deelraad heeft een voorstel aangenomen om de helft van de goedkope huurwoningen te reserveren voor studenten. Uitvoering levert naar verwachting 530...

21.01

‘Starten met IJburg 2’

Amsterdam moet beginnen met de aanleg van de eerste 45 hectare van IJburg 2. Zo heeft de gemeenteraad bijna unaniem besloten. Dat nieuwe eiland moet speciaal ruimte bieden aan grondgebonden woningen en woningen op het water. Ook wil de raad extra ruimte scheppen...

21.01

Laatste ronde voor danshuis Amsterdam

De gemeente geeft vier maanden uitstel voor de ontwikkeling van het Danshuis Amsterdam in Amsterdam-Oost. De eerder toegezegde subsidie van vijf miljoen euro blijft tot eind april beschikbaar. “We gaan alles op alles zetten om het gebouw alsnog te...

21.01

Meer klachten bij Wijksteunpunten Wonen

De Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen hebben vorig jaar meer klachten en hulpverzoeken binnengekregen dan in 2009. In 2010 meldden zich 10.689 bewoners bij de wijksteunpunten, bijna vijf procent meer dan in 2009, zo blijkt uit de...

21.01

Rochdale Projectontwikkeling v/h Delta Forte

Rochdale wijzigt komend voorjaar de naam van projectontwikkelaar Delta Forte in Rochdale Projectontwikkeling. De woningstichting wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de activiteiten van Delta Forte een integraal onderdeel zijn van de eigen...

21.01

 Zes ton aan ontslagvergoedingen De Key

Woonstichting De Key heeft in 2009 en 2010 na het vertrek van vier directeuren bijna zes ton aan ontslagvergoedingen betaald. Zo blijkt uit het door minister Donner aan de Tweede Kamer verzonden overzicht van uit publieke middelen gefinancierde...

21.01

Rochdale spoort 271 fraudegevallen op in Stadsregio 

Rochdale spoorde in 2010 in de Stadsregio 271 gevallen van woonfraude op. Daardoor kwamen de betreffende woningen weer beschikbaar gekomen voor de reguliere...

21.01

Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordening

De gemeente Amsterdam gaat de nieuwe leegstandswet gebruiken om de leegstand van kantoren en woningen terug te dringen. De stad  heeft de mogelijkheden van de wet kraken en leegstand uitgewerkt. Het college komt met een...

20.01

Verkoop Amsterdamse corporatiewoningen holt achteruit

Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben Amsterdamse corporaties minder sociale huurwoningen weten te verkopen. In 2010 werden 1585 woningen verkocht, terwijl dat er in 2007 (het laatste jaar voor de crisis) nog 2200 waren. De...

19.01

Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal...

19.01

Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal 43.000 euro

In het Land van Heusden en Altena en in de Bommelerwaard storen corporaties zich niet aan de Brusselse inkomensgrenzen voor corporatiewoningen. Corporaties sluiten convenanten met gemeenten en huurdersorganisaties,...

19.01

Blokportiers krijgen diploma

Woensdag 19 januari krijgen de 'BlokPortiers' van Venserpolder hun welverdiende diploma. Vanaf dan gaan ze als gediplomeerd BlokPortier aan de slag om de buurt veiliger en schoner te maken.

19.01

2710 woningen in aanbouw genomen

Vorig jaar nam Amsterdam in totaal 2710 woningen in aanbouw, aldus cijfers van OGA. Dat zijn gezien de sombere prognoses eerder in 2010 verrassend veel. In december werden op de valreep nog flink wat eerste palen geslagen. De eindspurt is mede een gevolg...

19.01

Wooncentrum voor drugsverslaafden in Zuidoost

Er komt een  nieuw wooncentrum voor drugsverslaafden aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Rochdale start deze maand met de bouw. Samen met HVO-Querido, en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost, wordt voor 50 bewoners 24-uurs opvang...

17.01

Leegstandsbeheer groeit als kool

De leegstand op de kantorenmarkt zorgt in elk geval voor flinke groei in één branche: die van de leegstandbeheerders. Camelot Europe zag haar concernomzet de afgelopen drie jaar verdubbelen.

17.01

De Key betaalt zes ton aan ontslagvergoedingen

14.01

PvdA wil ook IJburg III

13.01

Bewoners Bijlmermeer positief over vernieuwing

De vernieuwing van de Bijlmermeer ligt wat de fysieke vernieuwing en de waardering door bewoners betreft goed op schema. Dat blijkt uit de Bijlmermonitor, het tweejaarlijkse onderzoek naar de resultaten van de vernieuwing van de Bijlmermeer...

13.01

‘Bijlmerflat Kleiburg niet slopen’

Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke honingraatflats in Amsterdam Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Zo menen erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het...

13.01

Minder huizen verkocht voor hogere prijs

De huizenprijzen in de regio Amsterdam zijn in het vierde kwartaal 2010 met 2,2 procent gestegen ten opzicht van het derde kwartaal; de stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is 4,5 procent. De gemiddelde transactieprijs komt...

13.01

Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

update 28-01-11

04.01

Gemeenteraad redt Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag blijft ook na 2011 bestaan. Dat is het resultaat van een motie van de linkse partijen die half december werd aangenomen. Het college wilde de subsidie voor het Meldpunt (€189.000) na 2011 intrekken...

30.12

Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt...

30.12

Tjeerd Herrema nieuwe voorzitter RvC Rochdale

Oud-wethouder Tjeerd Herrema volgt  op 1 januari 2011 de heer Craemer op. Eerder werd met de externe toezichthouders afgesproken dat Craemer de voorzittersrol zou waarnemen tot de nieuwe raad compleet en gesetteld is. Nu deze situatie is...

24.12

ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens,...

24.12

Tweehonderd ‘betaalbare’ kavels verkocht in Almere

Op zaterdag 18 december vond in Almere de 4e ‘IbbA Kavelkiesdag’ plaats. IbbA staat voor 'ik bouw betaalbaar in Almere'. Veertig huishoudens kochten de ‘betaalbare’ kavel van hun keuze. Daarmee is, slechts twee jaar na de introductie...

24.12

Geen solvabiliteitsoordeel vier Amsterdamse corporaties

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onthoudt vier Amsterdamse corporaties een solvabiliteitsoordeel. Het besluit hangt samen met de opheffing van corporatie Far West, zo staat in het jaarlijkse Verslag financieel toezicht...

23.12

Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit meldt de branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden in Nederland 273 huurders op straat gezet vanwege wietteelt. Een stijging van 11 procent ten...

22.12

Prijzen koopwoningen dalen verder

22.12

Ymere trekt zich terug uit Amstelveen

Corporaties worden niet alleen maar groter. Woningcorporatie Ymere verkoopt eind december 2010 haar bezit in Amstelveen aan Woongroep Holland. Ymere zet de hierbij vrijgekomen financiële middelen in om de woningproductie en wijkaanpak in haar...

21.12

Stadgenoot stopt in Almere

De Amsterdamse corporatie Stadgenoot trekt zich terug uit het Olympiakwartier-project in Almere Poort, aldus berichtgeving van PropertyNL en het Financieele Dagblad. In februari  2010 presenteerde de Amsterdamse corporatie nog zijn ambitieuze plannen voor deze...

21.12

Studenten trekken in bij alleenstaande ouderen

Alleenstaande ouderen koppelen aan studenten die een woning zoeken. Het ei van Columbus? Volgens de nog jonge Stichting SOlink wel. De gemeente Amsterdam ondersteunt nu dit landelijk initiatief nu met een subsidie van € 30.000. Doel is om...

20.12

Commerciële verhuurders bouwen niet voor middeninkomens

Commerciële verhuurders springen niet in het gat tussen sociale huur en koop, nu woningcorporaties per januari 2011 nauwelijks meer woningen mogen toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro per jaar. Dit blijkt uit berichtgeving...

20.12

Eigen Haard zet voet aan grond in Almere

Woningstichting Eigen Haard heeft het project Pur Sang in Almere van Bouwfonds Ontwikkeling gekocht. Bouwfonds ontwikkelde het project Pur Sang dat uit bedrijfsruimten, eengezinswoningen en appartementen bestaat. Eigen Haard gaat de 48...

17.12

Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014....

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws